Program Permata Terbilang

Program Kecemerlangan Akademik ini dikhaskan untuk murid Tahun 6, calon UPSR.