Moto JEPS

BERILMU, BERDISIPLIN, BERTAKWA

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN EMPAT MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERILMU TINGGI, MEMATUHI PRINSIP DAN ETIKA SEKOLAH DAN BERTAKWA DENGAN MEMENUHI SEGALA TUNTUTAN AGAMA.